Er 4 safeye gooya va resa.
Pyada kardane rahe hal-ha tashkil shode az yek shiveye gooya va tabadole majmoo-eye bahooshi.

Hamegiye ma bayad dar in maiyan hamyar bashim

n!
DeMoshkelate jahan >(Pakhshe zende)   
Edarye project
>

 


< Asle soal va javab


(Ray dahid)
<Raygiri

<<< Ghadame 1 Ghadame 3 >>>