Handleiding site (Intro)

 

klik hier om een item te deponeren of andere problemen te bekijken waar onze wereld nu mee kampt.


Van harte welkom bij de interactieve internetsite The United Universe!

Overal kom je problemen tegen, in alle media: tijdschriften, dag- en weekbladen televisie en internet, maar ook gewoon in je eigen omgeving. Steeds vaker komen er zaken naar boven die het daglicht niet kunnen verdragen.

De mensen die zich bewust worden van de problemen zullen hun krachten moeten bundelen. Het individu kan dergelijke problemen immers niet alleen oplossen, hiervoor is collectieve intelligentie en dus samenwerking met The United Universe nodig.

The United Universe zal zich opstellen als een verzamelpunt van lokale en wereldse problemen, maar wil zich vooral profileren als de plek waar deze problemen worden opgelost.

Wat is daar voor nodig? Mensen! Zoveel mogelijk mensen die bereid zijn om een eerlijke blik op zichzelf en de wereld om hen heen te werpen, zodat wij er samen in zullen slagen om van onze wereld een betere en vooral leefbaarder plek te maken.

Wat is de structuur van The United Universe?

Ten eerste:
iedereen kan na goedkeuring, zijn of haar probleem bij The United Universe onderbrengen. De problemen kunnen onderverdeeld worden in 12 hoofdonderwerpen.

Elk van de 237 onafhankelijke staten en zelfbesturende gebieden die onze wereld rijk is, heeft zijn eigen internetsite en een aparte kennisbestand (database).

Hier worden de onderwerpen van de internetsite in verdeeld!

De wereldproblemen

Ten tweede: door hier gebruik temaken van de collectieve intelligentie kunnen we elk probleem laten uitkristalliseren tot een projectplan. Want er bestaat geen probleem in de wereld dat niet kan worden opgelost door deze collectieve intelligentie.

Wij vormen hier een denktank om te werken aan een oplossing. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er meerdere oplossingen bedacht worden. Daardoor zullen hier uiteindelijk één of meer gestructureerde plannen ontstaan. In zo’n plan wordt precies aangeven welke veranderingen men wil doorvoeren, maar natuurlijk ook hoe. En heel belangrijk: door wie deze veranderingen gerealiseerd moeten worden! Dit gebeurt bij de webpagina-


Vraag en Antwoord protocol

Ten derde: wordt er besloten welk gestructureerd plan als eerste moet worden uitgevoerd. Dit gebeurt bij de webpagina-

Referendum

Ten vierde: om het gekozen projectplan uit te voeren gaan wij geld werven bij particulieren, bedrijven en de overheid.

$$$$$$$

Ten vijfde: gaat het project van start en is er de mogelijkheid om het 24 uur per dag en 7 dagen in de week live via camera’s te volgen. Ook wordt er regelmatig gerapporteerd over de voortgang van elk lopend project op de site. Een en ander is terug te vinden bij de webpagina-

Projectco÷rdinatie

Door deze opzet zal er al snel een "kennisbestand" worden gecreëerd van onschatbare waarde. Onze inzet is dit kennisbestand te gebruiken om problemen op te lossen en snel tot actie over te gaan om zo gestructureerde oplossingen te bieden voor alle mogelijke problemen die zich in onze wereld voordoen.

Vanzelfsprekend zijn deze problemen niet ineens te verhelpen, maar door meerdere kleine stappen te nemen zal The United Universe de kracht hebben om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen in de wereld.

U kunt natuurlijk uw ogen blijven sluiten en wachten op de ondergang of we kunnen met The United Universe een vuist maken!

In 3 stappen kunt u zien hoe de internetsite werkt. Klik hier voor de eerste stap>>>